לוגו אוניברסיטת חיפה

Prof. (Emerita) Zehava Rosenblatt

לוגו הפקולטה לחינוך

Prof. (Emerita) Zehava Rosenblatt

Department of Leadership and Policy in Education

University of Haifa

zehavar@edu.haifa.ac.il